Urejanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko spreminjate tako, da nam posredujete zahtevo po spremembi. Prosimo vas, da na posredujete katere informacije želite spremeniti. Po prejemu zahtevka bomo informacije spremenili v rokih, ki so določeni v politiki zasebnosti.